JumboCont

Säätötuli Jumbo biovärmecontainer är en färtig helhet med mångsidig utrustning.

 • Säätötuli JumboCont biovärmecontainer är en färtig helhet med mångsidig utrustning.
 • En effektiv, praktisk och fungerande lösning.
 • Värmecentrallösning består av ett pannrum och bränslesilorum försett med öppningsbar tak.
 • Innefattar all teknik och all utrustning som behövs.
 • Brand- och värmeisolerad
 • Leverans paneras med beaktande av kundens behov och önskemål.
 • Locket öppnas hydrauliskt
 • Självbärande stålstomme, brandklass EI 60
 • Värmecentralen är färdig att tas i bruk, på kundens ansvar faller bara att förena kanalerna och koppla till strömtillförseln till containern.
 • Ett lätt sätt att ta i bruk milijövänlig biovärme.
 • Valbara färger (RR färger)
 • JuniorCont kan vid behov flyttas.
 • Finns också att tillgå för placering i en sluttning.
 • I Finland värmecontainern klassificeras i beskattningen som maskininvestering.
 • Genom oss biovärmecontainern kan anskaffas med leasingfinansiering.

UTRUSTNING

 

Standard utrustning som i Junior-modellserien

DESSUTOM:

Dimensionerade pumpar

Svetsade och isolerade rörkretsar

Mekanisk askutmatning

GSM-larmsystem

 • Systemet sänder information on eventuella funktionsstörningar i brännaren i form av ett sms till mobiltelefon.
 • I många logikcentraler är larsystemet redan inbyggt i logikprogrammet.

Torrkningsskydd

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Energimätare

 • Mäter den energimängd som utgår från pannan.
 • Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

Tilläggsvärmekretsar

Värmevakt för bruksvattnet

Automatisk sotare

 • Rengör pannan med tryckluft
 • Förbättrar förbränningsverkningsgrad
 • Håller rökgastemperatur låg
 • Förhöjt tak –> Större bränslebehållares volym

  Cyklon

  Distansdriftsystem
  Webb-kontrollrum
  Intouch-kontrollrum
  En biovärmeanläggnings funktion kan kontrolleras via internet

Tekniska data.

JumboCont

200 kW 300 kW
Askutmatning Standard utrustning med två skruvStandard utrustning med två skruv
Automation Logik C570ELogik C570E
Brännare / Skruv Kolme3 T / 190 mmKolme3 T / 190 mm
Brännhuvud Keramisk 200 kWKeramisk 300 kW
Panna Säätötuli 200 kW 4 barSäätötuli 300 kW 4 bar
Rostmekanism JaJa
Rökgasfläkt JaJa
Silo volym 27 m327 m3
Skorsten Ø 200 mm L 6 mØ 200 mm L 6 m
Stomme / Vägg Stål + Paroc-element (EI60)Stål + Paroc-element (EI60)
Torrkningsskydd ObligatoriskObligatorisk
Yttermått L 8,4 x B 4,0 x H 4,6L 8,4 x B 4,0 x H 4,6

JumboCont

400 kW 500 kW
Yttermått L 8,4 x B 4,0 x H 4,6 L 8,4 x B 4,0 x H 4,6
Stomme / Vägg Stål + Paroc-element (EI60) Stål + Paroc-element (EI60)
Silo volym 27 m3 27 m3
Brännare / Skruv Kolme3 T / 190 mm Kolme3 T / 190 mm
Panna Säätötuli 400 kW 4 bar Säätötuli 500 kW 4 bar
Brännhuvud Keramisk 400 kW Keramisk 500 kW
Rostmekanism Ja Ja
Automation Logik C570E Logik C570E
Askutmatning Automatisk med 2 skruv Automatisk med 2 skruv
Torrkningsskydd Obligarosik Obligarosik
Rökgasfläkt Ja Ja
Skorsten Ø 200 mm L 6 m Ø 200 mm L 6 m