JuniorCont

Säätötuli JuniorCont 50-150 kW. Säätötuli JuniorCont är en bekymmerfri och modern värmecentrallösning.

 • Säätötuli JuniorCont är en bekymmerfri och modern värmecentrallösning.
 • Värmecentrallösning består av ett pannrum och bränslesilorum försett med öppningsbar tak.
 • En effektiv, praktisk och fungerande lösning.
 • Innefattar all teknik och all utrustning som behövs.
 • Leverans paneras med beaktande av kundens behov och önskemål.
 • Brand- och värmeisolerad
 • Ett lätt sätt att ta i bruk milijövänlig biovärme.
 • Självbärande stålstomme, brandklass EI 60
 • Locket öppnas hydrauliskt
 • Värmecentralen är färdig att tas i bruk, på kundens ansvar faller bara att förena kanalerna och koppla till strömtillförseln till containern.
 • Valbara färger (RR färger)
 • JuniorCont kan vid behov flyttas.
 • Finns också att tillgå för placering i en sluttning.
 • I Finland värmecontainern klassificeras i beskattningen som maskininvestering.
 • Genom oss biovärmecontainern kan anskaffas med leasingfinansiering.

STANDARD UTRUSTNING:

Brännare

Panna

Cylindriska kuggväxel (80-150 kW)

Säkerhetspaket

Styrcentral logik

Askutmatning ( 80-150 kW)

Varmvattenslinga

Torrsningsskydd (120 ja 150 kW)

Rökgasrenöring (80-150 kW)

Elementskorsten

TILLÄGGSUTRUSTNNG:

GSM-larmsystem

 • Systemet sänder information on eventuella funktionsstörningar i brännaren i form av ett sms till mobiltelefon.
 • I många logikcentraler är larsystemet redan inbyggt i logikprogrammet.

Energimätare

 • Mäter den energimängd som utgår från pannan.
 • Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

Extra LV/KV-kretsar

Glykolkrets

Elpatron

Extra utrymme för bränslebehållaret genom förhöjning

Påfyllnadsdörrar

Distansdriftsystem
Webb-kontrollrum
Intouch-kontrollrum
En biovärmeanläggnings funktion kan kontrolleras via internet

Tekniska data.

JuniorCont 50 - 150 kW

50/60 kW 80 kW
Cylindriska kuggväxel NejJa
Silo volym 16 m316 m3
Torrkningsskydd NejNej
Askutmatning TillägsutrustningTillägsutrustning
Brännare / Skruv Ø Kolme3 T / 110 mmKolme3 T / 110 mm
Brännhuvud 40 kW80 kW
Panna Säätötuli 50 kWSäätötuli 80 kW
Rökgasrengöring NejJa
Skorsten Ø 180 mm L 6 mØ 180 mm L 6 m
Stomme / Vägg Stål + Paroc-element (EI60)Stål + Paroc-element (EI60)
Styrcentral Logik C201Logik C201
Yttermått L 6,2 x B 3,3 x H 3,3L 6,2 x B 3,3 x H 3,3

JuniorCont

120 kW 150 kW
Yttermått L 6,2 x B 3,3 x H 3,3 L 6,2 x B 3,3 x H 3,3
Stomme / Vägg Stål + Paroc-element (EI60) Stål + Paroc-element (EI60)
Silo volym 16 m3 16 m3
Brännare / Skruv Ø Kolme3 T / 150 mm Kolme3 T / 150 mm
Panna Säätötuli 120 kW Säätötuli 150 kW
Brännhuvud 120 kW 150 kW
Cylindriska kuggväxel Ja Ja
Styrcentral Logik C201 Logik C201
Askutmatning Automatisk med 2 skruv Automatisk med 2 skruv
Torrkningsskydd Ja (obligatorisk) Ja (obligatorisk)
Rökgasrengöring Ja Ja
Skorsten Ø 180 mm L 6 m Ø 180 mm L 6 m