MultiJumboCont

Säätötuli MultiJumbo 700 – 1500 kW container är effektiv biovärmecentral, med vilken man utmärkt kan ordna exempelvis en del av den kommunala fjärrvärme.

 • Säätötuli MultiJumbo biovärmecontainer är en effektiv, praktisk och fungerande lösning.
 • Värmecentrallösning består av ett pannrum och bränslesilorum försett med öppningsbar tak.
 • En bekymmerfri och modern värmecentrallösning.
 • Innefattar all teknik och all utrustning som behövs.
 • Brand- och värmeisolerad
 • Ett lätt sätt att ta i bruk milijövänlig biovärme.
 • Självbärande stålstomme, brandklass EI 60
 • Locket öppnas hydrauliskt
 • Leverans paneras med beaktande av kundens behov och önskemål.
 • Värmecentralen är färdig att tas i bruk, på kundens ansvar faller bara att förena kanalerna och koppla till strömtillförseln till containern.
 • Valbara färger (RR färger)
 • JuniorCont kan vid behov flyttas.
 • Finns också att tillgå för placering i en sluttning.
 • I Finland värmecontainern klassificeras i beskattningen som maskininvestering.
 • Genom oss biovärmecontainern kan anskaffas med leasingfinansiering.

UTRUSTNING

 

Standard utrustning som i Junior-modellserien

DESSUTOM:

Dimensionerade pumpar

Svetsade och isolerade rörkretsar

Mekanisk askutmatning

GSM-larmsystem
Systemet sänder information on eventuella funktionsstörningar i brännaren i form av ett sms till mobiltelefon.
I många logikcentraler är larsystemet redan inbyggt i logikprogrammet.

Torrkningsskydd

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Energimätare
Mäter den energimängd som utgår från pannan.
Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

Tilläggsvärmekretsar

Värmevakt för bruksvattnet

Automatisk sotare
Rengör pannan med tryckluft
Förbättrar förbränningsverkningsgrad
Håller rökgastemperatur låg

Förhöjt tak –> Större bränslebehållares volym

Cyklon

Distansdriftsystem
Webb-kontrollrum
Intouch-kontrollrum
En biovärmeanläggnings funktion kan kontrolleras via internet

Tekniska data.

MultiJumboCont

700 kW 1000 kW
Brännare / Skruv 3 skrapor 190 mm3 skrapor 190 mm
Silo volym 80 m380 m3
Stomme / Vägg Stål + Paroc-element (EI60)Stål + Paroc-element (EI60)
Torrkningsskydd ObligatoriskObligatorisk
Automation Logik C570ELogik C570E
Brännhuvud Keramisk 700 kWKeramisk 1000 kW
Panna 700 kW 4-10 bar1000 kW 4-10 bar
Rostmekanism Ja hydraulisk Ja hydraulisk
Rökgasfläkt JaJa
Skorsten Dimensionerad med kundmåletDimensionerad med kundmålet
Yttermått L 9,3 x B 11,0 x H 6,9L 9,3 x B 11,0 x H 6,9

MultiJumboCont

1500 kW
Yttermått L 9,3 x B 11,0 x H 6,9
Stomme / Vägg Stål / Paroc-element (EI60)
Silo volym 80 m3
Brännare / Skurv 3 skrapor 190 mm
Panna 1500 kW 4-10 bar
Brännhuvud Keramisk 1500 kW
Rosmekanism Ja hydraulisk
Automation Logik C570E
Askutmatning Våt
Torrkningsskydd Obligatorisk
Rögasfläkt Ja
Skorsten Dimensionerad med kundmålet