Biovärme

BIOUPPVÄRMNING GER FÖR INDIVIDEN, SAMHÄLLET OCH MILJÖ

 • mer alternativ för producera av värmeenrgi
 • möjlighet att påverka uppvärmningskostnader
 • främja en hållbar utveckling i natur och miljö

BIIOVÄRME HAR OTALIGA FÖRDELAR TILL ANDRA ENERGIFORMER SÅSOM:

 • lönsam
 • ekologisk
 • möjlighet att fritt välja bränsle- inte beroende av bränsles prissvängningar
 • utnyttjar inhemska förnyelsebara bränsle
 • säker och stabil
 • möjlighet att påverka kostnader med lite ”egen möda”

BIOVÄRMNING MED BIIOBRÄNSLE PASSAR ALLA, SOM

 • Vill påverka sina uppvärmningskostnader
 • Är redo att lägga ner möda på det
 • Vill välja ekologisk uppvärmningsform

LÄMPLIGA UPPVÄRMNINGSOBJEKT ÄR:

 • Landsbrukföretagar
 • Bostads- och industrifastingheter
 • Växthus
 • Värmeföretagobjekt
 • Uppvärmningsobjekt inom den offentliga sektorn
 • Egnahemshus