Biobrännarens funktion

Med biobrännare, som är monterad på en värmepannan produceras värme från fast bränsle. Biobrännaren, som styrs en pantermostaten, fungerar helt automatisk.

Tack vare en rent oc noggran förbränning bildas det mycket lite aska givetvis beroende på bränslet. När vattnet i pannan når det värde som inställts i termostaten, går apparat över till underhållsläge. En noggran logikstyrd automatik möjliggör att brännaren även kan användas på sommaren.Efter att vattentemperaturen i pannan har sjunkit under den inställda nivån , startas brännaren och skruvtransportören börjar den periodvisa inmatningen av bränsle från brännsletanken till brännarhuvuden. Samtidigt staras fläkten, vilken skarpar en stark och lark låga.

Säätötulis biobrännare lämpar sig för alla pannor med fast bränsle. Ingen separat beredare behövs om effekten på pannans varmvattenspiral är tillräcklig.

Brännarens säkerhet

Driftsäkerhet hos Säätötulis apparater baserar sig på bränsletankernas lufttäthet och den runda spiraltransportören. Man kan också se till att det är gott drag i skorstenen.

Driftsäkerheten kan ökas med seperata vatten -och skumsläckare, som kan utrustas så att det fungerar även under elavbrott. En släckningventil, som inte täpps till möjliggör att sprinklern kan monteras på transportöret för bränsle.

Idag väljer mänga en larmcentral som övervakar apparatens funktion och som i en störningssituation skickar ett meddelande om störningen till mobiltelefonen.