Biobrännare och -panna urval

BIOBRÄNNARE OCH -PANNA URVAL

 

Biovärmesystem består av en panna och en biobrännare som passar bra ihop.

Pannan väljs endligt:

 • Det maximala effektbehovet i de lokaler som uppvärms

Biobrännaren väljs endligt:

 • Den valda pannan
 • Det existerande utrymmet
 • Det bränsle som används och den planerade bränsleservicen
 • Brännarens driftegenskaper

Valet av biovärmesystem är en långvarig investering, vars kostnader fördelars på flera år. Säätötulis uppvärmninssystem uppfyller kännetecknen på ett bra system, vilka bland annat är,

 • Effektivet
 • Säkerhet
 • Små utsläpp
 • Lätt service
 • Lätt att rengöra
 • Lång drifttid