Effektbehovet

EFFEKTBEHOVET

Genom att bestämma effektbehovet får man reda på de nödvänliga apparaternas effektklass.

Effektbehovet beräknas utifrån:

  • Antalet kubikmeter i byggnaden som uppvärmas
  • Lokalens andvändningsändamål

Observera också:

  • Mängden varmt tappvatten
  • Ventilationen
  • Byggnadens värmeisolering
  • Kanalernas värmeförlust 2 kW / 100 m