Utrymmesbehovet

UTRYMMESBEHOVET

Vid planering av biovärmesystem är det viktigt att beakta utrymmetsbehovet. På storleken på systemet och utrymmesbehovet inverkar:

  • Vilket bränsle som användas
  • Bränslelagrets / -tankens önskade påfyllningintervall
  • Bränsletankens påfyllningsätt
  • Säkerhetsfaktorer
  • Användningskomfor (lätt service)

Vid placering av en värmecentral beakta:

  • Den lokal brandmyndigheternas och byggnadsinspektörernas bestämmelser om byggnadens lämplinghet och placering.
  • Ditt försäkringsbolags rekommendationer för byggnadens placering.
  • Terrängen på den tomt som reserverats för värmecentralen (sluttningslöstningar)
  • Säätötuli hjälper dig att planera lokaler, till exempel i form av dimensioneringanvisningar för nya byggnard.