Flis

FLIS

 

Flis är ren finsk värmeenergi från skogen och är ett uppvärmningbränsle som ökat markant och blivit väldigt betydelsefullt. Flis som man får från avverkningsavfall och småträd, används mycketee i uppvärmning av lantbruks-, industri- och kommunala fastigheter. Uppvärmnin g med flis lämpar sig bäst för de stllen där råvaran redan finns och resurser för insamladet kan ordnas. Flis kan även anskaffas av olika företag och andelslag.
Flis ärmaskinelt sönderhackat trä, som görs från antingen kvistade eller okvistade träd Bitstorlek på flisens som kans användas beror på matarutrustningen storlek; ju mindre mataraggregatdesto mindre bitstorlek på flisens krävs.
Den viktigaste egenskapen, med tanke på användningen av flisen är fuktigenhetsgard, effektivt värmevärde flisstorlek och löskubikens densitet. Av se ovan nämda egenskaperna är fuktigenhetsgarden den viktigaste. Fuktigenheten inverkar på ett avgörande sätt på flisens värmevärde och på den energinytta man får ut av bränslet, samt på aggregatets funkion. Ju fuktigare flisen är, desto mer bränsle går åt.

Definition på bra flis är:

  • Flisstorlek 5-50 mm
  • Jämn kvalitet
  • Fktigenhetsgard: idealisk fuktigenhetsgard 20-25%
    maximal fuktigenhetsgard 40%