Pellets

TRÄPELLETS

 

Träpellets är små cylinderformade bitar sammanpressade under högt tryck. Pelletsen tillverkas vanligrvis av kutter eler sågspån. Träpellets är ett tort och inte så sammigt bränsle, och är därför enkel att hantera. Den industriella tillverkningen garanterar pelletsens jämna kvalitet. Träpellets är
ett bränsle som är inhemskt råvara, son inte förorsakar stora utläpp varken vid tillverkning eller förbränning, varigenom den är en väldigt miljövänlig råvara. I Finland använder man inte kemikaliska tillsatser i pelletsen, utan träets egna ämnen som fungerar som bindeämne. I Säätötulis biouppvärmningsystem kan man använda nästan all typ ava träpelletskvaliteter.

Träpellet egenskaper:

  • Inhemsk
  • Ett bränsle med högt värmevärde
  • Fuktigenhetsgard
  • Energiinnehåll 4800 kWh / ton = 300 kWh / m3

Storlek

Energi
innehållet

Fuktigenhetsgard

Askhalt

Vikt

Tilan tarve

Ø 8 mm
Längd
10-30 mm

4,8 kWh / kg
3 MWh / i-m3

n. 8-10 %

0,4 %

650 kg
/ i-m3

1,5 m3
/ tn

TORVPELLETS

 

Tillverkning av torvpellets har startats för bara några år sedan, så användning av set som bränsle är relativt nytt. Torvpellets framställs av frästorv och tillverkningtekniken är densamma som för träpellets. Pelletsen har fast form och en blank yta som uppkommer samband med ihoppressningen. Torvpelletsens fördelar är dess höga värmevärde och relativt stabila pris, samt att inga tillsatser används.