Stycketorv

STYCKETORV

Torvbiomassan skapas i princip så samma sätt som anrda växtbaserade biomassor, såsom trä, men för att avlagringen skall skapas krävs lngre tid. Torv består av organiska växtrester som i fuktig och syrefattig miljö inte kunnat förmultna heltoch hållet.

Stycketorv frambrngas enom att bryta torven på ett djup av 30-60 centimeter som bearbetas med maskin till stycken, som sadan får torka. Redan efter några timmars torkning bildas ett vttenavstötande skikt på stycketorven. Stycketorv är ett bränsle med jämn kvalitet som bl.a. används i fabriksfastigheter, landbruk, växthus och för uppvärmning av privata egenhus.
Stycketorv är det biobränsle som förnyas långsammast av de vanligaste biobränslena. Den har det mest fördelaktiga priset och lämpar sig bäst som bränsle i större biovärmeanläggnigar. Mera info fås från VAPO Ab.
Definitionen av en bra bit av torv:

  • Diameter, 30-50 mm.
  • Fuktighet under 40%
  • Ej stenar, o.s.v.
  • Värmevärd minst 1300 kWh/m3