Handy Strong

Handy Strong modellen är en storebror till Standard brännaren, som försedd med stadigare kraftöverföring och större behållarevolym.

 • Handy Strong modellen är en storebror till Standard brännaren, som försedd med stadigare kraftöverföring och större behållarevolym.
 • Lämpar sig väl för ställen med begränsade utrymmen och där man som bränsle vill använda grövre bränsle än normalt flis.
 • •Möjliggör exempelvis bruk av industriflis
 • •Stadig kraftöverföring och matarskruv
 • Planerad för att placeras i pannrummet
 • Snett bottomelemet förbättrar bränslets rörelse i behållaren och säkerställer därigenom en jämn matning av bränsle till skruven.
 • Påfylls för hand
 • Logikstyrcentaral i 40-60 kW den mångsidig C110 40-60 kW och
  över 80 kW C200

Tilläggsutrustning

 

SÄKERHETSANORDNINGAR

Säkerhetspaket

 • En säkerhetsanordning som fungerar med tryckvattenssprinkler, vars funktion är granderad också under el-o och vattenabrott.

Säkerhetspaket PULSE

 • En säkerhetsanordning som fungerar med hjälp av magnetventiler.

Säkerhetspaket PELLET

 • En säkerhetsanordning som fungerar med pulversläckare och lämpar sig i synnerhet för de ställen, där man använder pellets som bränsle.

Säkerhetsanordningarna väljs alltid i enlighet med objektet och det bränsle man planerat använda.

GSM-LARMSYSTEM

Systemet sänder information on eventuella funktionsstörningar i brännaren i form av ett sms till mobiltelefon.

I många logikcentraler är larsystemet redan inbyggt i logikprogrammet.

Brännhuvud

Säätötuli brännhuvuden har hållbara galler med lång livslängd.

Tack vare brännhuvudets konstruktion är förbränningen noggrann och effektiv. Det resulterar i en hög verkningsgrad och liten mängd aska.

I brännhuvuden som fungerar med luftkylning brinner pellets, bittorv och flis.

Säätötuli-brännhuvud har testats enligt VTT:s test och det svenska EN303-5 testet.

En riktig dimensionering av effektbehovet och regelbundet underhåll garanterar lång livslängd för brannhuvudet och en ren förbränning.

Säätötuli-brännhuvud 40-60 kW

 • Tillverkas i stål
 • Brännluften matas med en fläkt. Brännluften fördelar sig på primärluft och sekundärluft tack vare brännhuvudets interna konstruktion.
 • 40 kW brännhuvudet finns också att få med rostmekanism, vilket underlättar brännhuvudets rengöring från aska.
 • Brännhuvudets gjutdel är löstagbar och kan vid behov bytas ut.

Säätötuli-brännhuvud 80 kW

 • Tillverkas i stål
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Brännhuvudena men en effekt över 80 kW har också rostmekanism för att underlätta brännhuvudets rengöring från aska.
 • Rostmekanism egenskaper blir speciellt viktiga med bränslen som alstar rigkligt med aska, såsom torv. spännmålsavfall och spannmål.

Tekniska data.

Handy Strong

Enhet Värde
Automation Logiik C110 40-60 kW C 200 80 kW
Behållervolym Liter420 / 920
Bränneffekt kW40, 60 ja 80
Flamvakt Standard utrustning
Motoreffekt kW0,55
Motståd Tillägsutrustning
Skruvdiameter Ø mm110

Bränsle

Diameter Bitstorlek MAX
Pellett TRÄ/TORV
Flis Ø mm 40
Torv Ø mm 60
Brikett Ø mm 40

Dimensioner

40kW 40 kW 60 kW 80 kW
Behållervolym 420 L 920 L 920 L 920 L
A 700 1300 1300 1300
B 700 700 700 700
C min 550 550 600 600
D min 1310 1310 1360 1360
E 570 650 650 650
F 1500 1500 1500 1500
G min 200 200 170 170
H 230 230 330 330
I 230 170 330 330

Brännhuvud

Brännhuvud storlek (BxHxL) Brännöppningens storlek min. (BxH)
40 kW mm 230, 230, 550 250, 250
40 kW med rostmekanism mm 230, 230, 550 250, 250
60 kW mm 340, 340 360, 360
80 kW med rosmekanism mm 336, 336 360, 360