Hydraulisk bottondel

Hydrobottom är försedd med skrapor, som effektivt hindrar valvbildning i bränslet.

 • Hydraulisk fungerande bottendel KOLME3 är försedd med skrapor, som effektivt hindrar valvbildning i bränslet.
 • I brännaren kan man som bränsle använda flis, torv och olika slags pellets.
 • Hydrauliskt fungerande bottendels modulkonstruktion gör det möjligt att bygga upp flera olika slags helheter som lämpar sig för lokaler av mycket olika storlek och typ.
 • Hydrobottom har utvecklats för större bränsleförrådsvolymer utan dosk glömma brännarens drifteffektiveet och lätthet att använda.
 • Brännaren är effektiv och lätt att anvnda
 • Det är mycket lätt att placera Hydrobottom i redan förefintliga utrymmen. Det hehövs inte nödvändigtvis särskilda höjdakillnader i golvet, det går därför lättare och snabbare att gjuta golvet.
 • På grund av Hyrdobottoms konstruktion är det lätt att ordna dess underhåll. Tack vare den öppningsbara luckan i bottnen kan utföra underhåll, även om behållaren skulle vara fylld med bränsle.
 • Styringen av brnnaren sker med logikstyrcentralen C201.
 • Som extrautrustning bränslebehållare 17 m3

Brännhuvud

 

Säätötuli brännhuvuden har hållbara galler med lång livslängd.

Tack vare brännhuvudets konstruktion är förbränningen noggrann och effektiv. Det resulterar i en hög verkningsgrad och liten mängd aska.

I brännhuvuden som fungerar med luftkylning brinner pellets, bittorv och flis.

Säätötuli-brännhuvud har testats enligt VTT:s test och det svenska EN303-5 testet.

En riktig dimensionering av effektbehovet och regelbundet underhåll garanterar lång livslängd för brannhuvudet och en ren förbränning.

Säätötuli-brännhuvud 40-60 kW

 • Tillverkas i stål
 • Brännluften matas med en fläkt. Brännluften fördelar sig på primärluft och sekundärluft tack vare brännhuvudets interna konstruktion.
 • 40 kW brännhuvudet finns också att få med rostmekanism, vilket underlättar brännhuvudets rengöring från aska.
 • Brännhuvudets gjutdel är löstagbar och kan vid behov bytas ut.

Säätötuli-brännhuvud 80-120 kW

 • Tillverkas i stål
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Brännhuvudena men en effekt över 80 kW har också rostmekanism för att underlätta brännhuvudets rengöring från aska.
 • Rostmekanism egenskaper blir speciellt viktiga med bränslen som alstar rigkligt med aska, såsom torv. spännmålsavfall och spannmål.

Säätötuli palopää 150-500 kW

 • Keramisk, gallrets yta av gjutjärn
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • I brännhuvud med effekt över 200 kW löstagbar takdel för att underlätta underhållet av brännhuvudet.
 • De keramiska stenarna kan vid behov bytas ut
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.

Tilläggsutrustning

 

SÄKERHETSANORDNINGAR

Säkerhetspaket
En säkerhetsanordning som fungerar med tryckvattenssprinkler, vars funktion är granderad också under el-o och vattenabrott.

Säkerhetspaket PULSE
En säkerhetsanordning som fungerar med hjälp av magnetventiler.

Säkerhetspaket PELLET
En säkerhetsanordning som fungerar med pulversläckare och lämpar sig i synnerhet för de ställen, där man använder pellets som bränsle.

GSM-LARMSYSTEM

Larmsystem sänder information om funktionsstörnings i brännaren i form av ett sms till mobiltelefonen.

I många logikcentraler är larmsystenet radan i byggt i logikprogrammet.

Tekniska data.

Hydraulisk fungerande bottendel YKS3

Hydraulisk fungerande bottendel KOLME3

Hydraulisk fungerande bottendel 3×4,5

Hydraulisk fungerande bottendel
Brännare effekt 40 - 500 kW
Motstål Standard utrustning
Automation Logik C201
Effektområde 5 % - 100 %
Motoreffekt 0,75 - 1,5 kW
Skruv längd Standard 1500 mm max 5000 mm
Skruv Ø 110,150 ja 190 mm
Valvförhidrare Hydraulisk skapor

BRÄNSLE

Bitstorlek max
Flis Skruv Ø 110 - 40 mm Skruv Ø 150/190 - 50 mm
Bittorv Ø Skruv Ø 110 - 50 mm Skruv Ø 150/190 - 60 mm
Brikett Ø Skruv Ø 110 - 40 mm Skruv Ø 150/190 - 50 mm

Brännhuvud

Brännhuvudets storlek (BxHxL) Brännaöppningens storlek min. (BxH)
40 kW mm 230, 230, 550 250, 250
40 kW med rostmekanism mm 230, 230, 550 250, 250
60 kW mm 340, 340 360, 360
80 kW med rostmekanism mm 336, 336 360, 360
120 kW mm 490, 440 500, 450
150 kW keramisk modell mm 450, 440 500, 450
200 kW keramisk modell mm 510, 720 570, 750
300 / 400 kW keramisk modell mm 640, 720 700, 750
500 kW keramisk modell mm 900, 720 960, 750