Stångmatarsystem

Stångmatarsystem är förnuftig lösning för objekt med en effektklass på 300 kW eller större.

 • Säätötuli tillverkar med hydrauliska golvskrapor fösedda biobrännarsystem i storleksklasserna 100-1500 kW.
 • Stångmatarsystem är förnuftig lösning för objekt med en effektklass på 300 kW eller större.
 • Fördelen med stångmatarsystem är att man kan köra (med traktor, lastbil) ovanpå bränslebehållaren då man fyller på det.
 • Skrapor hindrar valvbildning i bränslet i bränslebehållaret.
 • Beroende på objektet kan man välja 1-6 skrapor.
 • Skrapornas längd varierar från 3 till 10 meter
 • Som bränsle kan användas flis, torv och pellets
 • Stångmatarsystem planeras och dimensioneras för vart objekt skilt för sig.
 • Konstuerade för praktiskt och llätt underhåll

STANDARD UTRUSTNING:

 • Brännhuvud 100-1500 kW
 • Logik styrcentral
 • Skrapor 1-6 kpl
 • Fläkt 2-6 kpl
 • Matningskruv och -rörar
 • Askutmatning
 • Bränsleränn
 • Säkeretssystem
 • Torrkningsskydd
 • Rökgasfläkt
 • Cellsluss- eller fallmatare
 • Hydraulagregat och -sylinder

 

TILLÄGSUTRUSTNING:

Till över 200 kW system

 • Rengöring rökgaser
 • Dessutom behövs det alltid en rökgasfläkt
 • Energimätare
  • Mäter den energimängd som utgår från pannan.
  • Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

  Automatisk sotare

  • Rengör pannan med tryckluft
  • Förbättrar förbränningsverkningsgrad
  • Håller rökgastemperatur låg

  Distansdriftsystem

  • Webb-kontrollrum
  • Intouch-kontrollrum
  • En biovärmeanläggnings funktion kan kontrolleras via internet

Brännhuvud

 

Säätötuli brännhuvuden har hållbara galler med lång livslängd.

Tack vare brännhuvudets konstruktion är förbränningen noggrann och effektiv. Det resulterar i en hög verkningsgrad och liten mängd aska.

I brännhuvuden som fungerar med luftkylning brinner pellets, bittorv och flis.

Säätötuli-brännhuvud har testats enligt VTT:s test och det svenska EN303-5 testet.

En riktig dimensionering av effektbehovet och regelbundet underhåll garanterar lång livslängd för brannhuvudet och en ren förbränning.

Säätötuli-brännhuvud 120 kW

 • Tillverkas i stål
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Brännhuvudena men en effekt över 80 kW har också rostmekanism för att underlätta brännhuvudets rengöring från aska.
 • Rostmekanism egenskaper blir speciellt viktiga med bränslen som alstar rigkligt med aska, såsom torv. spännmålsavfall och spannmål.

Säätötuli brännhuvud 150-500 kW

 • Keramisk, gallrets yta av gjutjärn
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • I brännhuvud med effekt över 200 kW löstagbar takdel för att underlätta underhållet av brännhuvudet.
 • De keramiska stenarna kan vid behov bytas ut
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.

Säätötuli bännhuvud 700-1500kW

 • Keramisk, gallrets yta av gjutjärn
 • Vid behov kan man förändra keramisk stenar.
 • Fördedd med 4-8 fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Med 2-3 matningskruv

Tekniska data.

Stångmatarsystem

100-1500 kW
Askutmatning Beoende på objekt Automatisk askutmatning / Våt
Stångmatarsystem Antal och längd Beoende på objekt 1-6 skrapor och 3-10 meter / skrapan
Automatik Logik C201 eller C570E
Brännhuvud Keramisk 100-1500 kW
Matningskruv Ø 110-190
Rostmekanism Ja hydraulisk
Rökgasfläkt Ja
Skorsten Dimensionerad med kundmålet
Torrkningskydd Obligatorisk

Brännhuvud

Brännhuvudets storlek (BxH) Brännaöppningens storlek min. (BxH)
120 kW mm 490, 440 500, 450
150 kW keramisk modell mm 450, 440 500, 450
200 kW keramisk modell mm 510, 720 570, 750
300 / 400 kW keramisk modell mm 640, 720 700, 750
500 kW keramisk modell mm 900, 720 960, 750