Säätötuli Bio

Säätötuli biopanna 120-3000 kW är effektiv för uppvärmning av stora lokaler.

 • Säätötulis stora pannor 120-3000 kW är värmecentralpannor, som är konstruerad med beaktande de krav biouppvärmning ställer.
 • Konvektionspanna av vertikal konsruktion
 • Arbetstryck 4, 6 eller 10 bar
 • Konvektionspannan av vertikal konstruktion tar effektivt värmet tillvara och har långa rengöringsintervaller.
 • Med rätt effektbehovsdimensionering och underhåll har pannan lång livslängd.
 • Det material som använts är högklassigt inhemskt stål.
 • Rikligt utrustad och av synnerligen hög klass i en teknisk jämförelse
 • Rökkanalutgången upptill förbättrar draget i pannan.
 • Varmvattenslingan i pannans övre del effektiverar varmvatten-beredningen.
 • Stora serviceluckor
 • Gångbar tak
 • Serviceluckornas gångjärnsupphängning möjliggör byte av sida. Brännaren kan placeras ivardera sidan av pannan.
 • Askan avlägsnas via en lucka i framdelen av pannan. Serviceluckornas gångjärnsupphängning möjliggör byte av sida. Brännaren kan placeras i vardera sidan av pannan.
 • Askutmatningen sker via luckan i framdelen av pannan eller med den maskinella askutmatning som finns som extrautrustning.
 • Vid valet av panna ska man beakta toppenergibehovet och det bränsle som ska användas. Brännarens effektklass bestäms också enligt den panna man valt.
 • Effektiv och har lång livslängd.
 • Det är möjligt att utföra vissa byggnadstekniska ändringar på pannorna vid fabriksbeställning.

UTRUSTNING

 

STANDARD UTRUSTNING:

Digital panntermostat
Digital panntemperaturmätare
Tryckmätare
Rökgastemperaturmätare
Varmvattenslinga 35 ltr/min
Askfundament med anslutningar för mekaniska askutmatning
Sotningsredskap

TILLÄGGSUTRUSTNING:

Askutmatning
Askutmatningen är ett system, dr en eller två askskruvar automatiskt transporterar den aska som uppstår i pannan till askkärlet.
Håller pannan ren
Underlättar underhållet av brannsystemet.

Askkärlet
Ett kärl, till vilket den automatiska askutmatningen transporterar den aska som uppstår i pannan.
600 / 1100 l med lock, med truckgaffeladepter
750 / 1100 l med lock, med truckgaffeladepter

Automatshunt
Reglerar automatiskt det utgående vattnets temperatur, exempelvis enligt utomhustemperatur.

Energimätare
Mäter den energimängd som utgår från pannan.
Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

Automat sotning
Rengör pannan med tryckluft
Förbättrar förbränningsverkningsgrad
Håller rökgastemperatur låg

Rökgasrenöring
Rengör rökgaser
Dessutom behövs det alltid en rökgasfläkt

Elpatronuttag × 2 kpl

Extra varmvattenslinga 35 l/min

Tekniska data (arbetstryck 4 bar). Se biovärmeguide för mer information.

Säätötuli Bio (arbetstryck 4 bar)

120 kW 150 kW 200 kW 250 kW 300 kW 400 kW
Bredd (mm) 980980980103010801180
Bränneffekt (kW) 120150200250300400
Höjd (mm) 154017401540159016401840
Längd (mm) 169017901990209022702370
Skorsten ø (mm) 150150175175175200
Temperatur (max.) 120120120120120120
Vikt torr (kg) 125014501650180022002700
Volym (liter) 5006007108008601100

Säätötuli Bio (arbetstryck 4 bar)

500 kW 700 kW 1000 kW 1500 kW 2000 kW 2500 kW 3000 kW
Bredd (mm) 1285 1485 1685 1885 1985 1985 1985
Höjd (mm) 1845 2145 2345 2645 2745 3045 3295
Längd (mm) 2615 2915 3315 3615 4360 4960 5560
Vikt torr (kg) 2920 3850 6100 8650 11300 12700 13960
Skorsten ø (mm) 200 250 300 350 400 450 500
Temperatur (max.) 135 135 135 135 135 135 135
Bränneffekt (kW) 500 700 1000 1500 2000 2500 3000
Volym (liter) 1750 2410 2850 4250 5400 6390 7330