Säätötuli BioComp

Säätötuli BioComp är en effektiv och mångsidig centralvärmepanna av vertikal konvektionskonstruktion.

 • Säätötuli biokattila 80 kW är konstruerad med beaktande de krav biouppvärmning ställer.
 • Konvektionspanna av vertikal konstruktion
 • Konvektionspannan av vertikal konstruktion tar effektivt värmet tillvara och har långa rengöringsintervaller.
 • Effektiv och har lång livslängd.
 • Rikligt utrustad och av synnerligen hög klass i en teknisk jämförelse.
 • Med rätt effektbehovsdimensionering och underhåll har pannan lång livslängd.
 • Det material som använts är högklassigt inhemskt stål.
 • Rökkanalutgången upptill förbättrar draget i pannan.
 • Varmvattenslingan i pannans övre del effektiverar varmvatten-beredningen.
 • Stora serviceluckor
 • Askan avlägsnas via en lucka i framdelen av pannan. Serviceluckornas gångjärnsupphängning möjliggör byte av sida. Brännaren kan placeras i vardera sidan av pannan.
 • Askutmatningen sker via luckan i framdelen av pannan eller med den maskinella askutmatning som finns som extrautrustning.
 • Serviceluckornas gångjärnsupphängning möjliggör byte av sida. Brännaren kan placeras ivardera sidan av pannan.
 • Vid valet av panna ska man beakta toppenergibehovet och det bränsle som ska användas. Brännarens effektklass bestäms också enligt den panna man valt.
 • Det är möjligt att utföra vissa byggnadstekniska ändringar på pannorna vid fabriksbeställning.

UTRUSTNING

 

STANDARD UTRUSTNING:

Digital panntermostat

Digital temperaturmätare

Tryckmätare

Rökgastemperaturmätare

Varm vattenslinga 35 ltr/min

Askfundament med anslutningar för mekaniska askutmatning

Sotningredskap

TILLÄGSUTRUTNING:

Askutmatning

 • Askutmatningen är ett system, dr en eller två askskruvar automatiskt transporterar den aska som uppstår i pannan till askkärlet.
 • Håller pannan ren
 • Underlättar underhållet av brannsystemet.

Askkärlet

 • Ett kärl, till vilket den automatiska askutmatningen transporterar den aska som uppstår i pannan.
 • 600 / 1100 l med lock, med truckgaffeladepter
 • 750 / 1100 l med lock, med truckgaffeladepter

Automatshunt

 • Reglerar automatiskt det utgående vattnets temperatur, exempelvis enligt utomhustemperatur

Energimätare

 • Mäter den energimängd som utgår från pannan.
 • Nyttig exempelvis för värmeföretagare, som säljer energi.

Utrustning för skärp / vedförbränning

Elpatronuttag × 2 kpl

Varm vattenslinga 35 l/min

Tekniska data.

BioComp 40 BioComp 60 BioComp 80 BioComp 120 BioComp 150
Arbetstryck (max.) 33333
Bredd (mm) 76083097010501150
Bränneffekt (kW) 406080120150
Höjd (mm) 15201520152017201720
Längd (mm) 1100 1260 142015301700
Skorsten ø (mm) 150150150200 200
Temperatur (max.) 110110110110110
Vikt torr (kg) 49564078610351193
Volym (liter) 175280330448567

BioComp 200 BioComp 250 BioComp 300
Skorsten ø (mm) 250 250 250
Höjd (mm) 1866 2108 2354
Längd (mm) 1989 1989 1989
Bredd (mm) 1432 1432 1432
Arbetstryck (max.) 3 3 3
Temperatur (max.) 110 110 110
Bränneffekt (kW) 200 250 300
Volym (liter) 980 1160 1340
Vikt torr (kg) 1550 1950 2400