City-brännare

City-brännare 80-1500 kW.

City-pelletbrännaren och en biopanna bildar tillsammans ett vattenburet centralvärmesystem.

 • City-pelletsbrännaren och en biopanna bildar tillsammans ett vattenburet centralvärmesystem.
 • Effektiv
 • Robust konstruktion
 • Säkert och lätt att använda
 • Bränslen: torv-, trä-, och blandpellets
 • City-brännaren är inte nogränad vad gäller pelletkvaliteten – fungerar utmärkt också med pellets av II sortering
 • Logikstyrcentral C201
 • Vanliga ställen där City-pelletsbrännaren används är industrifastigheter och bostadsaktiebolag.

UTRUSTNING

 

STANDARD UTRUSTNING:

Brännhuvud
Fläkt
Motor
Styrcentral
Bränslebehållare
Matningskruv och -rör
Cellsluss

DESSUTOM BEHÖVS DET:

Pellet transportskruv
Pelletsugaren

Brännhuvud

Säätötuli brännhuvuden har hållbara galler med lång livslängd.

Tack vare brännhuvudets konstruktion är förbränningen noggrann och effektiv. Det resulterar i en hög verkningsgrad och liten mängd aska.

I brännhuvuden som fungerar med luftkylning brinner pellets, bittorv och flis.

Säätötuli-brännhuvud har testats enligt VTT:s test och det svenska EN303-5 testet.

En riktig dimensionering av effektbehovet och regelbundet underhåll garanterar lång livslängd för brannhuvudet och en ren förbränning.

 

Säätötuli-brännhuvud 80-120 kW

 • Tillverkas i stål
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Brännhuvudena men en effekt över 80 kW har också rostmekanism för att underlätta brännhuvudets rengöring från aska.
 • Rostmekanism egenskaper blir speciellt viktiga med bränslen som alstar rigkligt med aska, såsom torv. spännmålsavfall och spannmål.

Säätötuli brännhuvud 150-500 kW

 • Keramisk, gallrets yta av gjutjärn
 • Försett med två (2) fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • I brännhuvud med effekt över 200 kW löstagbar takdel för att underlätta underhållet av brännhuvudet.
 • De keramiska stenarna kan vid behov bytas ut
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.

Säätötuli bännhuvud 700-1500kW

 • Keramisk, gallrets yta av gjutjärn
 • Vid behov kan man förändra keramisk stenar.
 • Fördedd med 4-8 fläktar
 • Seperata fläkter för primärluften och sekundärluften möjliggör en optimalt noggrann luftfördelning, tack vare vilken luftkoefficienten är låg och alla rökgaser brinner ordentligt.
 • Tack vare de två fläkterna kan förhållandet mellan brännlufterna ändas enligt bränslets fukthalt.
 • Med 2-3 matningskruv

Tekniska data.

CITY-brännare

Enhet Värde
Arbetsområde %5-100 %
Automatik Automatik
Bränsle: pellet (alla) Ø15 mm
Effektområdet kW20-1500 kW
Matningskruv mmØ 85-190
Motoreffekt kW0,25-1,1
Utrustning Standard utrustning

BRÄNNHUVUDEN DIMENSIONERINGSTABELL

Brännhuvudets storlek (BxH) Brännaöppningens storlek min. (BxH)
80 kW med rostmekanism mm 336, 336 360, 360
120 kW mm 490, 440 500, 450
150 kW keramisk modell mm 450, 440 500, 450
200 kW keramisk modell mm 510, 720 570, 750
300 / 400 kW keramisk modell mm 640, 720 700, 750
500 kW keramisk modell mm 900, 720 960, 750