Spannmålstorksystem

Säätötuli tillverkar luftsvärmeayatem som lämpar sig för torkning av spanmål i samarbete med Mepu.

  • Säätötuli tillverkar luftsvärmeayatem som lämpar sig för torkning av spanmål i samarbete med Mepu.
  • Spannmålstorksystem tillverkas i storleksklasserna 300 – 500 kW, varvid värmeenergin exempelvis för en 400 hl:s tork kan produceras med biobränsle.
  • Använder biobränslen; Flis, torv och pellets.
  • Förutom fr torkning spanmål lämpar sig luftvärmesystem utmärkt också för upopvärmning av andra stora volymer, som .

Tekniska data.

Sädtorktrustning

300 - 500 kW
Lufts rör ut Ø 630 mm
Lufttryck 500 Pa
Anslutningseffekt 11-12,5 kW
Askutmatning Automatisk med 2 skruv
Automation Logik C400
Biobrännare Säätötuli KAKS2
Bränsle Flis, torv ja pellet
Driftspänning 380 V / 50 Hz
Effekt max. 300-500 kW
Luftvolym 24 000 m3/ h
Luftvärmemaskin + container Mepu
Vikt c. 4500 kg