C210

STYRCENTRAL FÖR:

 • HANDY Stg och lastarmatad brännarna
 • Effektklasserna 80-150 kW
 • 60 kW med optisklågövervakning
 • 40 kW med rostmekanism

VERKSAMHETS STYRNING:

 • Matarsdkruvs funktion framåt-bakåt
 • Styrning för 3 askskruvar
 • Rostmekanisms framåt-bakåt-funktion med nytkä
 • 1-2 fläktar eller kontrollkort
 • Möjlighet att styra 2 matarskruvar
 • I en anläggning med två matningsskruvar har bränslebehållarens skruv backfunktion, med beaktande av styrcentralens tillstånd
 • Optisk lågövervakning
 • Som option kapacitiv gränsgivare
 • Möjlighet att koppla till torrkninsskydd

LARM:

 • Stop-kretsar
 • Skydd mot överhettning i pannan
 • Motorskydd
 • Flamvakt
 • Bakeldsvakt
 • Tryckövervakning av VV-nätet
 • Funktionsstörning i rostmekanism
 • Möjlighet att lägga för 1-2 st. larm