C410

STYRCENTRAL FÖR:

 • Hydraulisk fungerande bottendel 40 kW –>
 • HotAir Cont värmeluft container 500-650 kW

VERKSAMHETS STYRNING:

 • Matarsskruvens funktion framåt-bakåt
 • Askskruvar 2 st.
 • Rostmekanisms framåt-bakåt-funktion med nytkä
 • 1-4 fläktar
 • Skrapor matnings hydraulisk styrning
 • Möjlighet för 2 matarskruv
 • I en anläggning med två matningsskruvar har bränslebehållarens skruv backfunktion, med beaktande av styrcentralens tillstånd
 • Optisk lågövervakning

LARM:

 • Stop-kretsar
 • Skydd mot luft överhettning i pannan
 • Motorskydd
 • Flamvakt
 • Bakeldsvakt
 • Funktionsstörning i rostmekanism
 • Tryckövervakning av VV-nätet
 • Option till 1-2 tilläggsalarm
 • Varning vid nedre gränsen för bränsle