C570 E

STYRCENTRAL FÖR :

 • JumboCont värmecontainer 200-500 kW
 • Golv skrapor system 40-500 kW

VERKSAMHETS STYRNING:

 • Matarsskruvens funktion framåt-bakåt
 • Askskruvar 3 st.
 • Rostmekanisms framåt-bakåt-funktion med hydraulik
 • 1-4 fläkter eller styrkort
 • Möjlighet till flera matarskruvar
 • Lucköppnare 1-2 st.
 • Möjlighet att styra hydrauliskfungerande bottendel
 • Styrning av skrapor 1-3 st.
 • Övervakning av stillestånd i bränslerännan
 • Modulerande styring med mätning av pannans temperatur
 • Möjlighet att koppla till och styra av en Lambda-givare
 • Mätning av pannvattnets temperatur
 • Torrkninsskydd
 • Mätning av rökgasernas temperatur
 • Optisk lågövervakning

LARM:

 • Stop-kretsar (Stop-knappar, skydd mot torrkning)
 • Skydd mot överhettning i pannan
 • Motorskydd
 • Flamvakt
 • Bakeldsvakt
 • Funktionsstörning i rostmekanism
 • Varning vid nedre gränsen för bränsle
 • Övertrycksövervakning i elstaden
 • Övervaknings av TAMU-rökgassugaren
 • Övervakning av skrapos funktion
 • Övervakning av vattencirkulationspumparnas motorskydd
 • Pannvattensövervakning
 • Övervakning av bränslebehållarets lock
 • Optio till tlläggslarm upp till 200 st.