Värmekanal

Brugg Bemas kanalrör som används för värmeöverföringen är av schweizik kvalitet.

 

  • Säätötuli Oy levererar förutom sina egna produkter också värmekanaler, som är tillverkade av Brugg Pema.
  • Kanalrör för värmeöverföringen är av schweizik kvalitet.
  • Calpex-rören har god isolerförmåga och är rör, som inte lever av värme.
  • Rören levereras färdigt kapade till angivna längder och packade i rullar, varför de är lätta att montera.

 

Be om en offert av kanaler från Ariterm Oy.